Privacy statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dadde Wiek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
de diensten van Dadde Wiek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Dadde Wiek verstrekt. Dadde Wiek kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM DADDE WIEK GEGEVENS NODIG HEEFT

Dadde Wiek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per
post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Dadde Wiek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande
uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DADDE WIEK GEGEVENS BEWAART

Dadde Wiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens
worden niet langer dan 10 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand
komt.

DELEN MET ANDEREN

Dadde Wiek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dadde Wiek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens
die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Dadde Wiek gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Dadde Wiek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dadde Wiek bij
Google zoekresultaatpagina’s zijn.


De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft
ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporten over de Website aan Dadde Wiek te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Dadde Wiek heeft hier geen invloed op.


Dadde Wiek heeft Google geen toestemming gegeven om via Dadde Wiek verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@daddewiek.nl


Dadde Wiek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op Uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dadde
Wiek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dadde Wiek op via
info@daddewiek.nl
https:/daddewiek.nl/ is de website van Dadde Wiek


Dadde Wiek is als volgt te bereiken:
Postadres: Meester Lokstraat 56, 8427 RD Ravenswoud
Vestigingsadres: Meester Lokstraat 56, 8427 RD Ravenswoud
Telefoon: +31 (0)516-785725
E-mailadres: info@daddewiek.nl